• Sattar sở hữu hơn 30 năm kinh nghiệm quản trị kinh doanh quốc tế, bán hàng, marketing và vận hành, trong đó có 20 năm khai vấn dành cho các cấp điều hành, điều phối nhóm, và phát triển lãnh đạo tại những công ty tư vấn quản trị toàn cầu.

• Ông là cố vấn sắc sảo cho các nhà lãnh đạo, từ các CEO đến các Giám Đốc, Quản Lý Cấp Cao trong cả công việc lẫn cuộc sống hằng ngày.

• Ông còn là diễn giả nổi tiếng trong các hội nghị, hội thảo quốc tế về các chủ đề liên quan đến chuyển đổi lãnh đạo trong kỷ nguyên số, thu hút và gắn kết môi trường làm việc đa thế hệ, quản lý nhân sự chiến lược,… Ngoài sự nghiệp kinh doanh và cố vấn chiến lược, Sattar Bawany còn sở hữu hơn 15 năm kinh nghiệm là Giáo Sư trợ giảng cho các Giám Đốc Điều Hành Cấp Cao về chiến lược kinh doanh quốc tế và các khóa học nhân sự tại các trường đại học hàng đầu.

• Sattar cũng là tác giả của các bài báo và đầu sách về Quản trị nhân sự và Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cuốn sách của ông “Transforming NextGen Leaders Meeting the Leadership Challenges in the era of the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0)” sẽ được xuất bản bởi Business Expert Press (BPB) LLC vào tháng 06 năm 2019.