• Thomas Blackwell là một trong những diễn giả hàng đầu thế giới về chủ đề lãnh đạo và điều hành.

• Ông đã huấn luyện, cố vấn và truyền cảm hứng cho hàng ngàn người trên khắp thế giới, kể cả những nhà lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp trong Top 500 Fortune.

• Là một Chuyên gia Huấn luyện Quốc tế của tổ chức Becoming Your Best Global Leadership, ông Thomas kết hợp với rất nhiều tổ chức khác thiết kế và cung cấp các chương trình để đáp ứng nhu cầu của họ thông qua: chương trình tương tác trực tuyến, bài phát biểu, hội thảo và hội nghị chuyên đề.

• Tổ chức Becoming Your Best Global Leadership của ông cũng xuất bản những tựa sách cực kỳ bán chạy như: Becoming Your Best: The 12 Principles of Highly Successful Leaders và The Transformation Challenge: The Six Steps to Planning and Execution.

• Với phương pháp huấn luyện mang tính gắn kết cùng cách thức truyền đạt giàu năng lượng, Thomas Blackwell đã dẫn dắt khóa huấn luyện nhân sự tháng 10/2018 của VietnamWorks, “12 nguyên tắc thành công của người dẫn đầu”, với rất nhiều phản hồi tích cực từ các chuyên gia nhân sự cấp cao đến từ các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.