Peter Chee là chuyên gia hàng đầu về kỹ năng lãnh đạo, phát triển cá nhân và nguồn nhân lực với gần 30 năm kinh nghiệm huấn luyện và cố vấn cho nhiều nhà lãnh đạo trên 80 quốc gia.

Chủ tịch – Giám Đốc Điều Hành ITD Group, tổ chức hàng đầu khu vực Châu Á Thái Bình Dương về đào tạo và phát triển kỹ năng lãnh đạo.

Ông là người Châu Á đầu tiên trong top 6 những Bậc Thầy Huấn Luyện Hàng Đầu Thế Giới.

Ông cũng là tác giả của những đầu sách về kỹ năng nổi tiếng như “12 nguyên lý lãnh đạo xuất chúng”, “Lãnh đạo và vai trò hằng ngày trong quản lý tài năng”, “Sức mạnh ngôn từ”.

Người Châu Á đầu tiên cùng viết sách với những bậc thầy thế giới như Jack Canfield, Brian Tracy và William J.Rothwell.

Ông có bằng Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Nam Úc và Thạc sĩ chuyên ngành Đào tạo và Quản trị nhân sự từ Đại học Leicester, Vương quốc Anh.