Andrew Bryant nằm trong top 8% những nhà diễn giả hàng đầu thế giới được công nhận Certified Speaking Professional (CSP).

Với hơn 13 năm kinh nghiệm làm việc trên toàn cầu, Andrew Bryant đã hình thành những quan điểm cụ thể về các kỹ năng cần thiết để trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả.

Tác giả của tựa sách nổi tiếng “Self-Leadership: 12 Powerful Mindsets & Methods to Win in Life and Business” và đồng tác giả cuốn sách “Self-Leadership: How to Become a More Successful, Efficient and Effective Leader from the Inside Out”.

Bằng phương pháp huấn luyện độc đáo cùng cách truyền đạt hài hước và đơn giản hóa vấn đề, ông Andrew còn nổi tiếng với khả năng truyền cảm hứng, đặt ra các câu hỏi phá vỡ lối mòn và tích cực cổ vũ sự thay đổi để tạo ra những ảnh hưởng tích cực.

Ông thường xuyên là diễn giả của các tổ chức danh tiếng quốc tế như Red Hat, Visa, Microsoft, DELL, Cartier, Phillips, Nokia, Dentsu-Agies Network, Singapore Airlines…