Ông có niềm đam mê giúp người trẻ và các quản lý phát triển tiềm năng bản thân. Từ năm 1990-1997, ông là diễn giả tình nguyện cho chương trình tư vấn cho các bạn trẻ và các chuyên gia trẻ của the Hope of Thai People Foundation ở Bangkok, Thái Lan. Tại Philippines, ông cũng tham gia nhiều chương trình tư vấn tương tự cho các nhóm cộng đồng địa phương. KC Lee cũng là một diễn giả thường xuyên của Center for Servant Leadership Philippines.

Tốt nghiệp loại ưu với bằng Cử Nhân Danh Dự ngành Kỹ Thuật Điện của Đại Học Công Nghệ, Malaysia.

Tốt nghiệp MBA loại xuất sắc của Viện Quản Trị Châu Á, Philippine, nơi ông được bổ nhiệm làm Giáo Sư Trợ Giảng tại đây vào năm 2008.

Là Giảng viên được chứng nhận cho chương trình 6 Chiếc Nón Tư Duy, chương trình DISC & Giải quyết vấn đề và ra quyết định.