KHÓA HUẤN LUYỆN

XÂY DỰNG VĂN HÓA ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
TRONG DOẠNH NGHIỆP

Khóa huấn luyện 1 ngày với chuyên gia hàng đầu về xây dựng văn hóa
liên tục sáng tạo vượt qua cạnh tranh và đạt mục tiêu kinh doanh.

KHÓA HUẤN LUYỆN

XÂY DỰNG VĂN HÓA ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
TRONG DOẠNH NGHIỆP

Khóa huấn luyện 1 ngày với chuyên gia hàng đầu về xây dựng văn hóa
liên tục sáng tạo vượt qua cạnh tranh và đạt mục tiêu kinh doanh.

KHÓA HUẤN LUYỆN

XÂY DỰNG VĂN HÓA ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
TRONG DOẠNH NGHIỆP

Khóa huấn luyện 1 ngày với chuyên gia hàng đầu về xây dựng văn hóa
liên tục sáng tạo vượt qua cạnh tranh và đạt mục tiêu kinh doanh.

282 KHÁCH HÀNG
Tham dự ngày 19/01/2016
tại TP. Hồ Chí Minh

220 KHÁCH HÀNG
Tham dự ngày 21/01/2016
tại Hà Nội

DIỄN GIẢ
James Lafferty

Toàn cảnh

Vì sao Vietnamworks tổ chức khóa huấn luyện?

3 LỢI ÍCH THAM DỰ

  • Cách thức xây dựng văn hóa liên tục sáng tạo vượt qua cạnh tranh và đạt mục tiêu kinh doanh
  • Xây dựng môi trường thu hút nhân tài và gắn kết nhân viên
  • Công thức giúp nhân viên phát huy hết khả năng

NỘI DUNG KHÓA HUẤN LUYỆN

  • Giới thiệu về văn hóa sáng tạo
  • 6 bước xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp
  • Lập kế hoạch hành động

Diễn giả

Chuyên gia hàng đầu thế giới về xây dựng doanh nghiệp, tiếp thị và xây 
dựng thương hiệu, đặc biệt tại những thị trường đang phát triển.

JAMES LAFFERTY
CEO của công ty BAT Philippines
Cựu CEO của Coca Cola và P&G

Với kinh nghiệm hơn 25 năm trong lĩnh vực quản lý và tiếp thị, James Lafferty là một trong số những chuyên gia hàng đầu thế giới về xây dựng doanh nghiệp, tiếp thị và xây dựng thương hiệu, đặc biệt tại những thị trường đang phát triển...
Xem thêm

Thư viện ảnh

Toàn bộ hình ảnh sự kiện được cập nhật trên trang Facebook của VietnamWorks


Khách hàng tham dự

Khách hàng tham dự khóa huấn luyện đến từ các công ty
Cho đến nay, các khóa huấn luyện cho nhà tuyển dụng của VietnamWorks đã thu hút:

2166

Khách hàng

Tham dự cả nước

95

%

Mức độ hài lòng

6

Diễn giả

Những chuyên gia huấn luyện hàng đầu thế giới