Khóa huấn luyện

Xây dựng đội ngũ
nhân sự hạt nhân

Khóa huấn luyện 1 ngày với James Lafferty, chuyên gia thế giới
về việc xây dựng & phát triển các tổ chức kinh doanh

Khóa huấn luyện

Xây dựng đội ngũ
nhân sự hạt nhân

Khóa huấn luyện 1 ngày với James Lafferty, chuyên gia thế giới
về việc xây dựng & phát triển các tổ chức kinh doanh

200 KHÁCH HÀNG
Tham dự ngày 14/04/2015
tại TP. Hồ Chí Minh

150 KHÁCH HÀNG
Tham dự ngày 16/04/2015
tại Hà Nội

DIỄN GIẢ
CEO của BAT Philippines
James Lafferty

Toàn cảnh

Vì sao VietnamWorks tổ chức huấn luyện Xây Dựng Đội Ngũ Nhân Sự Hạt Nhân?

LỢI ÍCH THAM DỰ

    Ông James Lafferty chia sẻ kinh nghiệm kết nối những mấu chốt quan trọng trong một quy trình hoàn thiện để xây dựng đội ngũ nhân viên xuất sắc, hay còn gọi là nhân sự hạt nhân.

nội dung khóa huấn luyện

  • Tuyển dụng thông qua phương pháp và kỹ thuật phỏng vấn cao cấp
  • Xây dựng môi trường tối ưu để nhân viên phát huy hết khả năng
  • Đào tạo và huấn luyện nhân viên trong 90 ngày đầu tiên
  • Xác định điểm mạnh, cơ hội và xây dựng kế hoạch phát triển nhân viên
  • Giữ chân nhân viên trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt

Diễn giả

Chuyên gia hàng đầu thế giới về xây dựng doanh nghiệp, tiếp thị và xây dựng thương hiệu,
đặc biệt tại những thị trường đang phát triển

JAMES LAFFERTY
CEO của công ty BAT Philippines
Cựu CEO của Coca Cola và P&G

Với kinh nghiệm hơn 25 năm trong lĩnh vực quản lý và tiếp thị, James Lafferty là một trong số những chuyên gia hàng đầu thế giới về xây dựng thương hiệu đặc biệt tại những thị trường đang phát triển

Xem thêm

Thư viện ảnh

Toàn bộ hình ảnh sự kiện được cập nhật trên trang Facebook của VietnamWorks


Khách hàng tham dự

Khách hàng tham dự khóa huấn luyện đến từ các công ty
Cho đến nay, các khóa huấn luyện cho nhà tuyển dụng của VietnamWorks đã thu hút:

2166

Khách hàng

Tham dự cả nước

95

%

Mức độ hài lòng

6

Diễn giả

Những chuyên gia huấn luyện hàng đầu thế giới