KHÓA HUẤN LUYỆN

QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

Khóa huấn luyện 1 ngày với chuyên gia nhân sự Serely Geraldine Alcaraz về
quy trình quản lý hiệu quả nguồn nhân lực.

KHÓA HUẤN LUYỆN

QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

Khóa huấn luyện 1 ngày với chuyên gia nhân sự Serely Geraldine Alcaraz về
quy trình quản lý hiệu quả nguồn nhân lực.

KHÓA HUẤN LUYỆN

QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

Khóa huấn luyện 1 ngày với chuyên gia nhân sự Serely Geraldine Alcaraz về
quy trình quản lý hiệu quả nguồn nhân lực.

250 KHÁCH HÀNG
Tham dự ngày 21/07/2015
tại TP. Hồ Chí Minh

200 KHÁCH HÀNG
Tham dự ngày 23/07/2015
tại Hà Nội

DIỄN GIẢ
Chuyên gia nhân sự
Serely Geraldine Alcaraz

Toàn cảnh

Vì sao VietnamWorks tổ chức khóa huấn luyện Quản Lý Hiệu Quả Công Việc?

3 LỢI ÍCH THAM DỰ

  • Xác định các nhân tố chủ chốt trong việc thiết kế hệ thống đánh giá và quản lý hiệu quả công việc.
  • Nắm bắt và áp dụng quy trình quản lý hiệu quả công việc.
  • Xác định rõ phương pháp đánh giá hiệu quả công việc phù hợp với từng tổ chức.

NỘI DUNG KHÓA HUẤN LUYỆN

  • Tổng quan về quản lý hiệu quả công việc
  • Thiết kế một hệ thống quản lý hiệu quả công việc
  • Lập kế hoạch hiệu quả công việc
  • Liên tục giám sát và phản hồi
  • Thẩm định và đánh giá hiệu quả công việc

Diễn giả

Chuyên gia nhân sự về các chủ đề như hình thành tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị, quản lý kết quả công việc,
văn hóa doanh nghiệp, phát triển quản lý và lãnh đạo,…

BÀ SERELY GERALDINE ALCARAZ
Chuyên gia nhân sự

Bà Alcaraz có văn bằng đôi là Cử Nhân Tâm Lý Học và Cử Nhân Thương Mại, chuyên ngành Phát triển nguồn nhân sự. Bà cũng có Bằng MBA ngành quản trị tại Viện Quản lý Châu Á (AIM). Bà giữ chức Phó Chủ tịch năm 2004...
Xem thêm

Thư viện ảnh

Toàn bộ hình ảnh sự kiện được cập nhật trên trang Facebook của VietnamWorks


Khách hàng tham dự

Khách hàng tham dự khóa huấn luyện đến từ các công ty
Cho đến nay, các khóa huấn luyện cho nhà tuyển dụng của VietnamWorks đã thu hút:

2166

Khách hàng

Tham dự cả nước

95

%

Mức độ hài lòng

6

Diễn giả

Những chuyên gia huấn luyện hàng đầu thế giới